Ukupan broj dogańĎaja na ovaj datum je1.

Daljinska regata

Datum: 12/10/2019

Lokacija: Novi Sad Od 9:00 Do 17:00

Daljinska regata