Anja Radinović

Ime i prezime: Anja Radinović

Datum i mesto rođenja: 22. februar 2001, Beograd

Nadimak: /

Škola, razred i odeljenje: Trgovačka škola, I/7

Uspeh u školi: vrlo dobar

Omiljena disciplina u veslanju: dubl skul

Uzrasna kategorija: kadetkinja

Hobi: /

VESLAČKI KLUB PARTIZAN