Dario Bartolovic

  • Trenutno mesto prebivališta: Srbija
  • Email: d.bartolovic@yahoo.com
  • Godine provede u Veslačkom klubu Partizan : 1983-1989

VESLAČKI KLUB PARTIZAN