Danilo Radovanovic

  • Datum i mesto rođenja: 16.9.2014. Beograd
  • Adresa: Ane Ahmatove Beograd
  • Trenutno mesto prebivališta: Srbija
  • Godine provede u Veslačkom klubu Partizan : 2012-2014

VESLAČKI KLUB PARTIZAN