Slobodan Sucevic

  • Datum i mesto rođenja: 03.02.1972.god.
  • Adresa: Straška Pindžura Beograd
  • Trenutno mesto prebivališta: Srbija
  • Mob: 0641214858
  • Email: s_sucevic@yahoo.com
  • Godine provede u Veslačkom klubu Partizan : 05.septembar 1986.god. - 1999.god.

VESLAČKI KLUB PARTIZAN