Petar Šulejić

  • Datum i mesto rođenja: 06.10.1979. Beograd
  • Adresa: Miloša Pocerca Beograd
  • Trenutno mesto prebivališta: Srbija
  • Email: psulejic@gmail.com

VESLAČKI KLUB PARTIZAN